Sm-Chat 100     دردشة العملاق 100 يوزر
3 شهور دردشة العملاق 100 يوزر 200.00 ر.س 54.00 $
6 شهور دردشة العملاق 100 يوزر 350.00 ر.س 94.00 $
سنة دردشة العملاق 100 يوزر 600.00 ر.س 160.00 $
 
 
 Sm-Chat 200     دردشة العملاق 200 يوزر
3 شهور دردشة العملاق 200 يوزر 350.00 ر.س 94.00 $
6 شهور دردشة العملاق 200 يوزر 650.00 ر.س 173.00 $
سنة دردشة العملاق 200 يوزر 1200.00 ر.س 320.00 $
 
 
 Sm-Chat 300     دردشة العملاق 300 يوزر عرض خاص : 1000 ريال سنوي
3 شهور دردشة العملاق 300 يوزر 500.00 ر.س 133.00 $
6 شهور دردشة العملاق 300 يوزر 850.00 ر.س 226.00 $
سنة دردشة العملاق 300 يوزر 1600.00 ر.س 266.00 $
 
 Sm-Chat400     دردشة العملاق 400 يوزر
3 شهور دردشة العملاق 400 يوزر 750.00 ر.س 200.00 $
6 شهور دردشة العملاق 400 يوزر 1300.00 ر.س 346.00 $
سنة دردشة العملاق 400 يوزر 2400.00 ر.س 640.00 $
 
 Sm-Chat600     دردشة العملاق 600 يوزر
3 شهور دردشة العملاق 600 يوزر 1000.00 ر.س 266.00 $
6 شهور دردشة العملاق 600 يوزر 1800.00 ر.س 480.00 $
سنة دردشة العملاق 600 يوزر 3600.00 ر.س 960.00 $
 
 Sm-Chat800     دردشة العملاق 800 يوزر
3 شهور دردشة العملاق 800 يوزر 1300.00 ر.س 346.00 $
6 شهور دردشة العملاق 800 يوزر 2500.00 ر.س 666.00 $
سنة دردشة العملاق 800 يوزر 4800.00 ر.س 1280.00 $
 
 Sm-Chat1000     دردشة العملاق 1000 يوزر
3 شهور دردشة العملاق 1000 يوزر 2000.00 ر.س 533.00 $
6 شهور دردشة العملاق 1000 يوزر 3500.00 ر.س 933.00 $
سنة دردشة العملاق 1000 يوزر 6000.00 ر.س 1600.00 $